Incoterms

İnkoterms qaydaları və ya Beynəlxalq Kommersiya Şərtləri Beynəlxalq Ticarət Palatası (ICC) tərəfindən nəşr olunan və beynəlxalq ticarət əməliyyatlarında və ya satınalma proseslərində geniş istifadə olunan bir sıra əvvəlcədən müəyyən edilmiş kommersiya şərtləridir. Ümumi müqavilə satış təcrübələri ilə əlaqəli bir sıra üç hərfli ticarət terminləri,ilk növbədə malların daşınması və çatdırılması ilə əlaqəli vəzifələri, xərcləri və riskləri aydın şəkildə bildirmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. İnkoterms qaydaları beynəlxalq ticarətdə ən çox istifadə olunan terminlərin təsviri üçün dünyada hökumətlər, qanuni orqanlar və praktikantlar tərəfindən qəbul edilir. Bunlar fərqli ölkəl ərdə qaydaların fərqli şərhindən irəli gələn qeyri-müəyyənlikləri tamamilə azaltmaq və ya aradan qaldırmaq məqsədi daşıyır. Buna görə də onlar mütəmadi olaraq dünya üzrə satış müqavilələrinə daxil edilirlər. İlk dəfə 1936-cı ildə nəşr olunan Incoterms qaydaları 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000-ci illərdə dövri olaraq son variant - Incoterms 2010-da yenilənmişdir.

EXW- ex works EXW-yə əsasən satıcının vəzifəsi alıcı ilə razılaşdırılmış vaxtda məhsulu alıcıya təqdim etməkdir. Bu təqdimetmə satıcının olduğu ölkədə baş verir. Satıcı məhsulu alıcıya təqdim etdikdən sonra onun vəzifəsi bitmiş hesab olunur.

FCA – müəyyən olunmuş yerdə daşıyıcıya təhvil verdikdən sonra satıcının azad olması. Satıcı əmtənin limana qədər daşıma xərclərini və gömrük rüsumlarını öz üzərinə götürür. Daha sonra məhsulu (əmtəəni) ya gəmi daşıyıcı, və ya dəmir yol daşıyıcısına təhvil verir. bununla da, satıcı öz vəzifəsini sona çatdırır. əmtənin daşınma və çatdırılma riski alıcının üzərinə düşür.

CPT –göstərilən məntəqəyə qədər daşıma xərclərinin ödənilməsinin ehtiva edir. Burada daşıma xərclərinin ödənilməsi satıcının üzərinə düşür. Risk daşımanı həyata keçirənin üzərinə düşür. Əgər əmtəə bir neçə daşıma vasitəsi və ya eyni növdən olan ayrı-ayrı daşıma vasitələri tərəfindən həyata keçirilərsə, bu zaman risk birinci təhvil götürənin üzərinə düşür.

"CPT"- deməkdir ki, satıcı malı daşıyıcıya və ya satıcı tərəfindən irəli sürülən başqa şəxsə razılaşdırılmış yerdə təhvil verir (əgər belə bir yer tərəflər arasında razılaşdırılıbsa) və satıcı lazımi daşınma xərclərini ödəməli və ödəməlidir. malları təyin olunmuş yerə çatdırmaq.

DAT- deməkdir ki, satıcı gələn nəqliyyat vasitələrindən bir dəfə boşaldılmış mallar, adlandırılan liman və ya təyinat nöqtəsindəki terminalda alıcının ixtiyarına verildikdə çatdırılır. "Terminal", örtülü və ya olmayan bir yer, məsələn, çadır, anbar, konteyner həyəti və ya yol, dəmir yolu və ya hava yük terminalı kimi yerləri əhatə edir. Satıcı, malların adlandırılan liman və ya təyinat yerindəki terminalda gətirilməsi və yüklənməsi ilə bağlı bütün riskləri daşıyır.

"DAP" - malın alıcının sərəncamına verildiyi anda təyin olunmuş yerə yüklənməyə hazır nəqliyyat vasitələrində yerləşdirildiyi zaman satıcıya çatdırdığı sözlər. Satıcı malların adı çəkilən yerə gətirilməsində bütün riskləri daşıyır.

"DDP" o deməkdir ki, satıcı malın alıcının ixtiyarına verildikdə, gətirilən nəqliyyat vasitələrində qeyd olunan təyin olunmuş yerə yüklənməyə hazır olduqda malı təhvil verir. Satıcı malların təyinat yerinə gətirilməsi ilə bağlı bütün xərcləri və riskləri daşıyır və malların yalnız ixrac üçün deyil, həm də idxal üçün təmizlənməsi, həm ixrac, həm də idxal üçün hər hansı bir rüsum ödəmək və bütün gömrükləri həyata keçirmək öhdəliyini daşıyır.