Logistika sahəsindəki autsorsinq prosesinə verilən ad 3PL adlanır. Bu konsepsiyanı bir az daha aydınlaşdırmaq üçün 3 nömrəsinin niyə istifadə olunduğunu bildirmək faydalıdır: Burada birincisi göndərən, ikincisi qəbuledici, üçüncüsü isə ikisi arasındakı körpülər sahəsində ixtisaslaşmış logistika şirkətidir.Bu, logistika işinin bir hissəsi və ya hamısının dəyəri və səmərəliliyi kimi səbəblərə görə ötürüldüyü və buna görə də adı 3PL olduğu üçüncü şirkətdir. Məsələn, göndərən A şirkət, alıcı isə B şirkətidir. Şirkət P, A şirkətinin B şirkətinə göndərəcəyi məhsulları nəql edir. Firma P burada A və B firmalarından başqa üçüncü bir firmadır və buna görə də bu müddətdə 3 PL qeyd olunur.

  • İnventarizasiya balansının azaldılması
  • Logistika Sabit Varlıq Azaldılması
  • Ümumi Logistika Qiymətinin Azaldılması
3PL