Sahib olduğu nəqliyyat vasitələrinə əlavə olaraq, Starexpress müqaviləli donanması və infrastrukturu ilə müştəri ehtiyaclarına uyğun olaraq daxili nəqliyyat və paylama xidmətlərini optimallaşdırır və təmin edir. Rut, nəqliyyat vasitələrinin optimallaşdırılması və güclü məlumat sistemləri infrastrukturu ilə daxili nəqliyyatda təsirli həllər təklif edən qrupumuzun əsas məqsədi müştərilərin tələb və ehtiyaclarına uyğun həlli hazırlamaq və yaratmaqdır.Təchizat zəncirinin idarə edilməsini həyata keçirərkən Starexpress Logistika, müştəri təchizatçısından başlaya müştərisinə (B2B) qədər davam edən bütün logistika proseslərində mal axını reallaşdırarkən eyni zamanda məlumat axını və hesabatını verir.

Dondurulmuş Məhsullar