Multimodal Nəqliyyat - birdən çox nəqliyyat növündən istifadə edərək müxtəlif nəqliyyat bölmələri və ya nəqliyyat vasitələri ilə hazırlanmış nəqliyyat növüdür. Müasir çoxsaylı nəqliyyat konteynerlərinin ortaya çıxması ilə gündəmə gətirildi. Standart bir konteyner olan yük, həm də yük üçün nəqliyyat vasitəsidir; həm də qablaşdırma rolunu oynayır. Bundan əlavə, daşıyıcı baxımından bir sərmayə olan konteyner çox vaxt daşınmanın əsas materialı olaraq istifadə olunur. Çox nəqliyyatın ilk tətbiqçiləri konteyner operatorlarıdır. Birdən çox daşınma, satıcı və alıcı arasında ən azı iki nəqliyyat sistemi və tək bir hissə olan bir yükün daşınmasıdır.

Multimodal